Profil společnosti SILECON, a.s.

Akciová společnost SILECON byla založena v roce 2000 a úspěšně navázala svojí činnosti na společnost Silecon, s.r.o., která byla na trhu již od roku 1996.

Předmětem činnosti společnosti je již od jejího založení široké spektrum nabízených výrobků a služeb, které nacházejí svoje uplatnění v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Mezi nejvýznamnější cílové skupiny dle stávající odvětvové struktury zákazníků patří zejména stavebnictví, obchod a služby, likvidace průmyslového a komunálního odpadu ale i místní samospráva – města a obce. SILECON, a.s. se tak stala zavedeným a významným subdodavatelem mnoha prestižních stavebních akcí, jako např. rozšiřování pražského metra, výstavba pražského okruhu, budování hypermarketů a obchodních center, výstavba velkých průmyslových závodů, rozšiřování pražského letiště a jeho technického zázemí, železniční koridory, stavby objektů pro sociální bydlení apod. Hlavní sortiment: Mobilní obytné, sanitární a skladové kontejnery.

Počínaje od roku 2006 v souvislosti s probíhajícími trendy v tuzemské strojírenské výrobě společnost započala s postupnou restrukturalizací a diversifikací své výrobní základny. V důsledku toho se společnost nyní opírá o rozsáhlou výrobní a dodavatelskou základnu v Česku, Slovensku, ev. Polsku, Rakousku a Slovinsku. V souvislosti s tím se postupně mění i struktura nabízených výrobků a služeb, která se stále více orientuje na konkrétní potřeby a požadavky konečných zákazníků a zejména na nabídku výrobků vysoké kvality a užitné hodnoty.

Kromě českého tuzemského trhu, který je stále nosný pro prodej výrobků a služeb společnosti, společnost i nadále kontinuálně rozvíjí úspěšnou obchodní spolupráci se svými zákazníky a partnery v Německu, Rakousku, Nizozemí, Belgii, Dánsku, Itálii, Švýcarsku, Norsku a Francii.

Mezi další vytyčené cíle společnosti patří zejména orientace na dodávky výrobků a služeb vysoké kvality s vyšší přidanou hodnotou a postupné další rozšiřování nabízeného sortimentu.

PDF prospekt SILECON ke stažení